Foreign Travel Advice - UK

£46 miliwn ar gyfer sgiliau ac i gefnogi busnes lleol yng Nghymru

Bydd dros 160 o brosiectau ledled Cymru yn cael cyfran o dros £46 miliwn o fuddsoddiad i helpu pobl i gael gwaith, i hybu cynhyrchiant ac i gyrraedd sero net

Read the original advice at Foreign Travel Advice (UK)

Related Articles

Back to top button
Close